Nadarjenost uspeva le tam, kjer je pričakovana, zaželena in kjer je deležna veliko pedagoške skrbi in podpore: Pomen odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci
Jana Kalin

Povzetek:  V članku nas zanimajo razvoj opredelitve nadarjenih učencev in dijakov v Sloveniji ter temeljna izhodišča in načela za delo z njimi. Predstavimo celosten način odkrivanja nadarjenih in delo z njimi tako znotraj rednega vzgojno-izobraževalnega dela kot skozi obogatitveni program in dejavnosti, namenjene razvoju potencialov nadarjenih. Pri tem nas zanimajo značilnosti zagotavljanja spodbudnega okolja za razvoj in učenje nadarjenih učencev, celostni razvoj nadarjenih, možnosti zunanje, fleksibilne in notranje učne diferenciacije in individualizacije. Sodobne rešitve soočamo z razmisleki in predlaganimi rešitvami v znanstveni zapuščini prof. dr. Franceta Strmčnika o teh vprašanjih. V zaključku izpostavljamo nekatera temeljna področja, na katerih je smiselno okrepiti prizadevanja za bolj kakovostno prepoznavanje in odkrivanje nadarjenih učencev ter delo z njimi, pri čemer temeljni poudarek namenjamo izobraževanju učiteljev, sodelovanju med vodstvom šole, učitelji in drugimi strokovnimi delavci znotraj šole kot učeče se skupnosti ter sodelovanju z drugimi partnerji v ožjem in širšem okolju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.