Namen in cilji

Sodobna pedagogika pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja. Posebno pozornost namenja raziskavam in analizam aktualnih problemov vzgoje in izobraževanja, kjer spodbuja različne perspektive in akademsko-polemične pristope.

Sodobna pedagogika svojega fokusa ne omejuje zgolj na določen segment znotraj vzgoje in izobraževanja. Prispevki, ki jih objavlja, se ukvarjajo z vprašanji in problemi šolskih sistemov, šolskih politik, šolske organizacije in vodenja, prav tako pa tudi z vzgojnimi in izobraževalnimi procesi ter statusom učiteljev, staršev in učencev ter odnosi med njimi.

Revija je odprta tudi za posredovanje izkušenj pedagoških delavcev-praktikov najrazličnejših profilov: osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ravnateljev, vzgojiteljev, pedagoških vodij, svetovalnih delavcev in drugih.