Sodobna PEDAGOGIKA

Sodobna pedagogika je vrhunska znanstvena revija za področje vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru in je naslednica revije Popotnik, ki je začela izhajati leta 1880. Od leta 1950 revija izhaja z imenom Sodobna pedagogika. Objavlja predvsem znanstvene prispevke s področja vzgoje in izobraževanja, ki so nastali na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav. Objavljeni znanstveni prispevki so tudi eden izmed temeljev za oblikovanje in uveljavljanje slovenske znanstvene in strokovne terminologije na področju pedagoških znanosti in na celotnem področju vzgoje in izobraževanja.

Sodobna pedagogika prejemnica Reda za zasluge

Sodobna pedagogika je v letu 2023 slavila pomembno obletnico, izhajal je namreč njen 140. letnik. Ob tem visokem jubileju ter za izjemen prispevek revije k razvoju pedagogike kot znanstvene vede v domačem in mednarodnem prostoru, je predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, decembra 2023 reviji Sodobna pedagogika podelila Red za zasluge.

V imenu številnih generacij pedagogov, učiteljev, urednikov in raziskovalcev, ki so revijo soustvarjali ter jo pripeljali v družbo zaslužnih za nacionalni razvoj, smo ponosni na prehojeno pot in prejeto odlikovanje!

140 letnikov revij Popotnik in Sodobna pedagogika

Tretja številka revije Sodobna pedagogika poleg znanstvenih in strokovnih besedil v slovenskem in angleškem jeziku na koncu slovenskega dela vključuje tudi nekaj posebnih prispevkov, ki so nastali ob 140. letniku izhajanja. Obsežen zgodovinski pregled, ki še danes odpira zanimiv vpogled v delovanje revije skozi čas, je pred desetimi leti objavil Tadej Vidmar v prispevku z naslovom 130 letnikov Popotnika oziroma Sodobne pedagogike – položaj in polemike. Tokrat pa smo se v uredniškem odboru odločili, da jubilej obeležimo z objavo znanstvenega prispevka ene od nekdanjih urednic Mojce K. Šebart, ki je napisala prispevek z naslovom Sodobna pedagogika, konservativna dama in socialno reflektirana proletarka – revija med letoma 2010 in 2011, esejem Metoda Resmana z naslovom Urednikovanje Sodobne pedagogike od 1999 do 2007 in intervjujem aktualne glavne urednice z zadnjimi tremi uredniki Jasno Mažgon, Klaro Skubic Ermenc in Damijanom Štefancem. Prispevki so dostopni na tej povezavi.

 

Revija izhaja štirikrat letno. Vsi prispevki, ki so objavljeni v Sodobni pedagogiki, so recenzirani v postopku slepe recenzije. Revijo Sodobna pedagogika izdaja Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.