Tematska vabila avtorjem

Vabilo avtoricam in avtorjem k sodelovanju pri tematski številki Sodobne pedagogike [SP 4/2024]

Lahko stroj zavzame mesto učiteljice, učitelja? Sodobne tehnologije in umetna inteligenca v vzgoji in izobraževanju

Vprašanje, ali stroj lahko nadomesti učitelja oz. učiteljico, sicer ni od včeraj: tehnološki izumi, kot sta denimo radio in televizija, so že pred stoletjem napeljevali k misli, da bi njihova širša dostopnost in uporaba lahko vsaj deloma nadomestila učitelje, zlasti na območjih, kjer je teh primanjkovalo. V 50. letih prejšnjega stoletja je B. F. Skinner z učenci preizkušal prve učne stroje, za katere je trdil, da bodo učitelje lahko razbremenili rutinskih didaktičnih opravil in jim tako omogočili več možnosti za kompleksnejše, zahtevnejše pedagoško delo. Z razvojem in širšim uveljavljanjem računalniško podprte tehnologije se je v 60. letih začela razvijati tudi kibernetična pedagogika, ki je izhajala iz predpostavke, da lahko – vsaj teoretsko – pouk in učenje razumemo kot procesa, ki ju je mogoče algoritemsko obvladovati, kar bi, če bi dejansko držalo, lahko vodilo k sklepu, da bi njegove funkcije učinkoviteje kot človek izvrševala dovolj zmogljiva računalniška tehnologija. Skupna značilnost opisanih prizadevanj je razumevanje tehnologije kot orodja, ki ga za namene doseganja svojih ciljev in kar najbolj optimalne učinkovitosti obvladuje človek. Tudi danes, ko je računalniško podprta tehnologija neprimerljivo zmogljivejša, povezana v kompleksne mreže,  vse bolj pa se uveljavljata tudi strojno učenje ter umetna inteligenca, pogosto zasledimo interpretacijo, da gre zgolj za orodje, ki izvršuje ukaze in deluje skladno z voljo človeka. Toda razmerje med tehnologijo, posameznikom in družbo je vendarle kompleksnejše – o čemer je nenazadnje že v 20. letih prejšnjega stoletja pisal Karel Ozvald, prvi visokošolski učitelj pedagogike na Slovenskem. V svoji Kulturni pedagogiki leta 1927 namreč razpravlja o duševnem obrazu človeka v dobi strojev in eden od njegovih ključnih poudarkov že v tistem času je, da razvoj strojne tehnologije vpliva na človekovo delo, s tem pa tudi na njegov »duševni obraz«, torej na njegovo formiranost, izoblikovanost, njegovo humano podobo in značaj.

Prav vprašanja, kakšna je vloga sodobnih računalniško podprtih tehnologij, umetne inteligence in strojnega učenja na področju vzgoje in izobraževanja, želimo postaviti v ospredje tematske številke Sodobne pedagogike:

  • Kako sodobne tehnologije vplivajo na vzgojo in izobraževanje posameznikov in posameznic, na njihovo formiranost, izobraženost, in ob tem na podobo družbe kot celote?
  • Kako omenjene tehnologije vplivajo na načrtovanje in izvajanje pouka v šolah, na kakšen način vstopajo na mesto učiteljice, učitelja, kako vplivajo na njihovo strokovno avtonomijo?
  • Kako se ob razvoju tehnologij, ki omogočajo produkcijo, shranjevanje in dostop do izjemno velikih količin podatkov, spreminjajo pojmovanja znanja ter vloge le-tega v procesih vzgoje in izobraževanja?
  • Na kakšen način tehnološke inovacije, zlasti vse bolj navzoče zaslonske tehnologije, vplivajo na kognitivni, čustveni, socialni, gibalni razvoj otrok in mladih?
  • Kaj v polje vzgoje in izobraževanja prinaša umetna inteligenca, kako bodo vse bolj dostopne aplikacije, ki temeljijo na UI, vplivale na dejavnosti poučevanja in učenja?
  • Kako razumeti strojno učenje v razmerju do humanega, človeškega učenja?
  • In nenazadnje, kako je mogoče razumeti človeka v razmerju do stroja – in kaj to pomeni za prihodnost (post)humanizma?

V uredništvu revije Sodobna pedagogika vas vabimo, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju tematske številke na temo sodobnih tehnologij in umetne inteligence v vzgoji in izobraževanju.

Tematska številka nastaja v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom, njena urednika bosta dr. Valerija Vendramin in dr. Damijan Štefanc.

Tematske prispevke avtorji posredujete na e-naslov uredništva: info@zdpds.si ali na e naslov tematskega urednika (damijan.stefanc@ff.uni-lj.si) oz. urednice (valerija.vendramin@pei.si).

Ključni roki

Rok za oddajo povzetkov (500 do 1000 znakov s presledki): 5. 5. 2024

Rok za oddajo prispevkov (4000-6000 besed): 15. 9. 2024

Predviden izid številke: 31. 12. 2024

Navodila avtorjem: https://www.sodobna-pedagogika.net/za-avtorje/navodila/