Tematska vabila avtorjem

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj [SP 2/2022]

V našem kompleksnem svetu moramo o trajnostnem razvoju pridobiti več znanja in reflektirati negativne učinke dosedanjega razvoja in posledice, ki smo jih kot človeštvo povzročili samim sebi in življenju na planetu, ter razmisliti, kakšno vlogo morajo pri tem odigrati vzgojno-izobraževalni sistemi. Odzvati se moramo na opozorila mednarodnih organizacij: UNESCO poroča, da sodobni svet ustvarja nove dinamike, v katerih moramo delovati in v katerih si moramo prizadevati za izboljšanje kakovosti življenja, vključno s skrbjo za dobrobit in razvoj posameznikov. Podpreti moramo tudi strokovnjake, ki v sodelovanju in na interdisciplinaren način pridobivajo novo znanje na področju soočanja z omenjenimi izzivi.

Številni avtorji pozivajo k potrebi po spremembi sistemov znanja in izobraževanja, ki bi podpirali idejo trajnostne prihodnosti. Marshall McLuhan je že leta 2002 zapisal, da na »vesoljski ladji«, imenovani Zemlja, ni nikogar, ki bi bil le potnik – vsi smo posadka. Vsak od nas je odgovoren za odločitve in dejanja, ki vodijo k trajnostnosti ali nas od nje odmikajo. Tudi zato je to tema, o kateri moramo spregovoriti in jo evalvirati iz različnih perspektiv in disciplin. Verjamemo, da z njo ustrezno nadaljujemo  tudi dialog, v katerega smo povezali avtorje tematske in posebne številke na temo vzgoje in izobraževanja v času pandemije. K sodelovanju zato vabimo avtorje z različnih področij, ki se pri svojem delu in raziskovanju srečujete z vprašanji vzgoje in izobraževanja v kontekstu trajnostnega razvoja.

Tematski urednici številke sta dr. Klara Skubic Ermenc in dr. Ewelina K. Niemczyk. Tematske prispevke avtorji posredujete na e-naslov uredništva: urednistvo@sodobna-pedagogika.net

Ključni roki

  • rok za oddajo povzetkov (150-250 besed): 15. avgust 2021
  • rok za oddajo prispevkov (4000-6000 besed): 15. december 2021
  • predviden izid številke: 30. junij 2022

–> Prenesite datoteko z vabilom <–