Recenzentski postopek

Vsi znanstveni in strokovni prispevki so pred objavo dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj 2 recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja. V objavo so sprejeti prispevki, ki jih pozitivno ocenita oba recenzenta in jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami.