Uredništvo

  • Damijan Štefanc (glavni in odgovorni urednik)
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Sabina Jelenc Krašovec
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Jasna Mažgon
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Edvard Protner
    Univerza v Mariboru, Slovenija
  • Klara Skubic Ermenc
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Tadej Vidmar
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Vladimir Wakounig
    Univerza v Celovcu, Avstrija
  • Štefka Batinić
    Hrvaški šolski muzej, Hrvaška
  • Albena Chavdarova
    Univerza "Sv. Kliment Ochridski", Bolgarija
  • Rotraud Coriand
    Univerza Duisburg-Essen, Nemčija
  • Johanna Hopfner
    Univerza v Gradcu, Avstrija
  • Richard Kahn
    Univerza Antioch, Združene države Amerike
  • Tomáš Kasper
    Tehniška univerza Liberec, Češka
  • Anna Kozłowska
    Univerza Andrzej Frycz Modrzewski Krakow, Poljska
  • Milan Matijević
    Univerza v Zagrebu, Hrvaška
  • Zdenko Medveš
    Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Suzana Miovska-Spaseva
    Univerza sv. Cirila in Metoda, Makedonija
  • András Németh
    Univerza Eötvösa Loránda, Madžarska
  • Igor Radeka
    Univerza v Zadru, Hrvaška
  • Theodor Sander
    Univerza v Osnabrücku, Nemčija
  • Geri Smyth
    Univerza Strathclyde, Škotska, Velika Britanija
  • Vera Spasenović
    Univerza v Beogradu, Srbija
  • Snježana Šušnjara
    Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina
  • Štefan Švec
    Univerza v Bratislavi, Slovaška
  • Nataša Vujisić Živković
    Univerza v Beogradu, Srbija
  • Michael Young
    Univerza v Londonu, Velika Britanija
  • Vučina Zorić
    Univerza v Črni gori, Črna gora

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Sodobna pedagogika je znanstvena revija s področja vzgoje in izobraževanja, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo izhajanja. Pri recenziranju in objavi prispevkov smo zavezani najvišjim založniškim in akademskim etičnim standardom. Vsi avtorji, ki v objavo predložijo svoje znanstvene ali strokovne prispevke, z izjavo jamčijo, da so prispevki njihovo lastno avtorsko delo in da ne vsebujejo plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev. Skladno s tem avtorji tudi zagotavljajo, da so v predloženih prispevkih po pravilih citiranja in povzemanja navedli vse vire, na katere so se sklicevali ali se nanje opirali pri nastajanju besedil.

Uredniški odbor bralcem in avtorjem jamči, da so vsi znanstveni in strokovni prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj dva recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja. Objavljeni so prispevki, ki jih jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami in jih v objavo sprejme uredniški odbor.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.