Uredništvo

 • Katja Jeznik (glavna urednica)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Matej Urbančič (odgovorni urednik)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Nina Breznikar (tehnična urednica)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Damijan Štefanc
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tina Kogovšek
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Jasna Mažgon
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tanja Možina
  Andragoški center Slovenije, Slovenija
 • Edvard Protner
  Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Sonja Rutar
  Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Klara Skubic Ermenc
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tina Štemberger
  Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Tadej Vidmar
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Vladimir Wakounig
  Univerza v Celovcu, Avstrija
 • Štefka Batinić
  Hrvaški šolski muzej, Hrvaška
 • Antonio Francisco Canales Serrano
  Univerza Complutense Madrid, Španija
 • Albena Chavdarova
  Univerza "Sv. Kliment Ochridski", Bolgarija
 • Rotraud Coriand
  Univerza Duisburg-Essen, Nemčija
 • Anikó Fehérvári
  Univerza Eötvösa Loránda, Madžarska
 • Johanna Hopfner
  Univerza v Gradcu, Avstrija
 • Richard Kahn
  Univerza Antioch, Združene države Amerike
 • Lina Kaminskienè
  Univerza Vytautas Magnus, Litva
 • Tomáš Kasper
  Tehniška univerza Liberec, Češka
 • Anna Kirova
  Univerza v Alberti, Kanada
 • Anna Kožuh
  Univerza Andrzej Frycz Modrzewski Krakow, Poljska
 • Blanka Kudláčová
  Univerza v Trnavi, Slovaška
 • Milan Matijević
  Univerza v Zagrebu, Hrvaška
 • Zdenko Medveš
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Suzana Miovska-Spaseva
  Univerza sv. Cirila in Metoda, Makedonija
 • András Németh
  Univerza Eötvösa Loránda, Madžarska
 • Igor Radeka
  Univerza v Zadru, Hrvaška
 • Theodor Sander
  Univerza v Osnabrücku, Nemčija
 • Geri Smyth
  Univerza Strathclyde, Škotska, Velika Britanija
 • Vera Spasenović
  Univerza v Beogradu, Srbija
 • Snježana Šušnjara
  Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina
 • Štefan Švec
  Univerza v Bratislavi, Slovaška
 • Vida Vončina Vodeb
  Univerza Swinburne, Avstralija
 • Nataša Vujisić Živković
  Univerza v Beogradu, Srbija
 • Charl Wolhuter
  Univerza North West Potchefstroom, Republika Južna Afrika
 • Michael Young
  Univerza v Londonu, Velika Britanija
 • Vučina Zorić
  Univerza v Črni gori, Črna gora
 • Jonna Kangas
  Univerza Helsinki, Finska
 • Danijela Makovec Radovan
  Univerza v Ljubljani, Slovenija

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Sodobna pedagogika je znanstvena revija s področja vzgoje in izobraževanja, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo izhajanja. Pri recenziranju in objavi prispevkov smo zavezani najvišjim založniškim in akademskim etičnim standardom. Vsi avtorji, ki v objavo predložijo svoje znanstvene ali strokovne prispevke, z izjavo jamčijo, da so prispevki njihovo lastno avtorsko delo in da ne vsebujejo plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev. Skladno s tem avtorji tudi zagotavljajo, da so v predloženih prispevkih po pravilih citiranja in povzemanja navedli vse vire, na katere so se sklicevali ali se nanje opirali pri nastajanju besedil.

Uredniški odbor bralcem in avtorjem jamči, da so vsi znanstveni in strokovni prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj dva recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja. Objavljeni so prispevki, ki jih jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami in jih v objavo sprejme uredniški odbor.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.