Uredništvo

 • Damijan Štefanc (glavni urednik)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Matej Urbančič (odgovorni urednik)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Nina Breznikar (tehnična urednica)
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Katja Jeznik
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Jasna Mažgon
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tanja Možina
  Andragoški center Slovenije, Slovenija
 • Edvard Protner
  Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Sonja Rutar
  Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Klara Skubic Ermenc
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tina Štemberger
  Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Tadej Vidmar
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Vladimir Wakounig
  Univerza v Celovcu, Avstrija
 • Štefka Batinić
  Hrvaški šolski muzej, Hrvaška
 • Albena Chavdarova
  Univerza "Sv. Kliment Ochridski", Bolgarija
 • Rotraud Coriand
  Univerza Duisburg-Essen, Nemčija
 • Johanna Hopfner
  Univerza v Gradcu, Avstrija
 • Richard Kahn
  Univerza Antioch, Združene države Amerike
 • Tomáš Kasper
  Tehniška univerza Liberec, Češka
 • Anna Kozłowska
  Univerza Andrzej Frycz Modrzewski Krakow, Poljska
 • Milan Matijević
  Univerza v Zagrebu, Hrvaška
 • Zdenko Medveš
  Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Suzana Miovska-Spaseva
  Univerza sv. Cirila in Metoda, Makedonija
 • András Németh
  Univerza Eötvösa Loránda, Madžarska
 • Igor Radeka
  Univerza v Zadru, Hrvaška
 • Theodor Sander
  Univerza v Osnabrücku, Nemčija
 • Geri Smyth
  Univerza Strathclyde, Škotska, Velika Britanija
 • Vera Spasenović
  Univerza v Beogradu, Srbija
 • Snježana Šušnjara
  Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina
 • Štefan Švec
  Univerza v Bratislavi, Slovaška
 • Nataša Vujisić Živković
  Univerza v Beogradu, Srbija
 • Michael Young
  Univerza v Londonu, Velika Britanija
 • Vučina Zorić
  Univerza v Črni gori, Črna gora

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Sodobna pedagogika je znanstvena revija s področja vzgoje in izobraževanja, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo izhajanja. Pri recenziranju in objavi prispevkov smo zavezani najvišjim založniškim in akademskim etičnim standardom. Vsi avtorji, ki v objavo predložijo svoje znanstvene ali strokovne prispevke, z izjavo jamčijo, da so prispevki njihovo lastno avtorsko delo in da ne vsebujejo plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev. Skladno s tem avtorji tudi zagotavljajo, da so v predloženih prispevkih po pravilih citiranja in povzemanja navedli vse vire, na katere so se sklicevali ali se nanje opirali pri nastajanju besedil.

Uredniški odbor bralcem in avtorjem jamči, da so vsi znanstveni in strokovni prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj dva recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja. Objavljeni so prispevki, ki jih jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami in jih v objavo sprejme uredniški odbor.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.