Refleksije iz karantene: načrtovanje in izvajanje predšolskih dejavnosti na daljavo
Tadeja Zupanc

Povzetek:  V prispevku predstavimo, kako smo v času prvega vala epidemije in zaprtja vrtcev v obdobju od marca do maja 2020 načrtovali in izvajali predšolske dejavnosti na daljavo za otroke drugega starostnega obdobja v Zasebnem vrtcu Fridolin v Ljubljani. Dejavnosti smo načrtovali in izvajali tako, da smo sledili in uresničevali cilje iz Kurikula za vrtce (1999) in bili pri tem pozorni, da smo dosegali cilje z različnih področij Kurikula. Nekatere dejavnosti v prispevku podrobneje predstavimo, v sklepnem delu pa opišemo tudi nekatere težave, s katerimi smo se pri delu na daljavo pogosteje srečevali: zlasti tehnične težave, zaradi katerih nekaterih dejavnosti nismo mogli izvesti nemoteno, pa tudi težave z vzdrževanjem pozornosti in motiviranosti otrok.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.