Analiza izobraževalnih potreb visokošolskih učiteljev tujih jezikov stroke v Sloveniji
Saša Podgoršek, Violeta Jurkovič, Mateja Dostal in Darja Mertelj

Povzetek:  Kljub temu, da smo v zadnjem desetletju priča povečani skrbi za kakovost poučevanja v visokošolskem izobraževanju, je programov za izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje za učitelje tujih jezikov stroke (TJS) zanemarljivo malo. Nedavne raziskave kažejo, da velik delež slovenskih in evropskih učiteljev poučuje TJS z zelo malo ali celo povsem brez specifičnega izobraževanja s področja TJS. Namen prispevka je podati poglobljen vpogled v stanje na področju začetnega izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja za učitelje TJS v slovenskem visokem šolstvu. Analiza študijskih programov slovenskih univerz in intervjujev slovenskih visokošolskih učiteljev TJS je razkrila, da v slovenskem visokošolskem prostoru ni akreditiranih programov izobraževanja za učitelje TJS, obstajajo pa posamezni predmeti, ki obravnavajo poučevanje TJS ter proučujejo rabo jezika v znanstvenih in strokovnih besedilih. Obstoj potreb po izobraževanju se pri intervjuvanih visokošolskih učiteljih TJS, ki imajo izobrazbo s področja jezikoslovja, književnosti in poučevanja tujih jezikov za splošne namene, izraža v njihovem intenzivnem stalnem strokovnem izpopolnjevanju in podiplomskem študiju. Poglavitne ugotovitve te raziskave potrjujejo izsledke raziskav širšega evropskega visokošolskega prostora glede tega, da je izobraževanje za učitelje TJS nesistematično tudi v slovenskem visokem šolstvu in da so učitelji TJS praviloma jezikoslovci, ki so ob delu pridobili dodatno izobrazbo s področja poučevanja TJS. Ugotovitve te študije predstavljajo izhodišče za plemenitenje polja TJS, predvsem da se od izmenjave izkušenj in primerov dobre prakse odločneje premakne tudi v polje strokovno in znanstveno podprtega razvoja ter sistemsko urejenega temeljnega izobraževanja učiteljev TJS.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.