Problematizacija vloge organizirane predšolske vzgoje v Sloveniji v času covida-19
Sonja Rutar

Povzetek:  Prispevek obravnava redukcijo organizirane predšolske vzgoje v Sloveniji na raven varovanja v času zaprtja vrtcev z namenom zajezitve širjenja covida-19. Situacijo problematiziramo z vidika tradicije in poslanstva predšolske vzgoje v Sloveniji, ki je bila od samih začetkov v 19. stoletju osredotočena na vzgojno-izobraževalno vlogo in pomoč družinam. Poudarjamo nastalo neravnovesje in prevlado zdravstvenega/ medicinskega diskurza ter dokazujemo smisel medsektorskega povezovanja zdravstvenega, socialnega in vzgojno-izobraževalnega področja. Pri tem predstavljamo pogoj – celosten kompetenten sistem za realizacijo tudi zakonsko opredeljenega poslanstva in nalog organizirane predšolske vzgoje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.