Analiza vpliva in uporabe učnega načrta pri načrtovanju pouka učnega predmeta spoznavanje okolja
Vasja Kožuh

Povzetek:  Predstavljamo potek in rezultate raziskave, katere osnovni namen je bil podrobneje spoznati načrtovanje poučevanja učnega predmeta spoznavanje okolja in vlogo učnega načrta pri tem. Ugotovili smo, da učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ocenjujejo, da dobro poznajo omenjeni učni načrt in da jim je ta v veliko pomoč pri letnem načrtovanju dela, da pa menijo, da je preobsežen. Nadalje ugotavljamo, da se pri vsakodnevnem načrtovanju pouka spoznavanja okolja učitelji najbolj zanašajo na različna učna gradiva in učne priprave založb ter da bi dobro shajali tudi brez učnega načrta. Za posamezne vsebinske sklope in spoznavne procese v učnem načrtu smo ugotovili, da učitelji kot najzahtevnejše ocenjujejo fizikalne in tehniške vsebinske sklope, med spoznavnimi procesi pa argumentiranje, sklepanje in interpretacijo. Na splošno ocenjujejo procesne učne cilje kot zahtevnejše in manj pomembne od vsebinskih.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.