Značilnosti učne samoregulacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19
Urška Žerak, Neža Podlogar, Amela Lišić, Lana Lavrih, Nina Fricelj in Mojca Juriševič

Povzetek:  Učna samoregulacija je še posebej pomembna pri spremembi načina študija; ta je med epidemijo covida-19 potekal na daljavo. Povezana je namreč z uspešnostjo prilagajanja izrednim razmeram, z učenjem in študijsko uspešnostjo študentov. Zato smo se v raziskavi osredinili na učno samoregulacijo študentov Pedagoške fakultete UL (N = 337), njihove zaznave o študiju na daljavo ter na identifikacijo dejavnikov, ki se povezujejo s kakovostjo študija v spremenjenih okoliščinah med epidemijo. Rezultati so pokazali, da so študenti pri študiju na daljavo največ uporabljali strategije strukturiranja okolja in postavljanja ciljev. Konstruktivno doživljanje izredne situacije je bilo povezano s pozitivno naravnanostjo do življenja in zaznavami ustreznosti študija na daljavo. Ugotovitve kažejo na pomembno vlogo samoregulacijskih učnih strategij pri študiju v izrednih razmerah. Pri tem pa je ključna vloga visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s prilagojenim poučevanjem na daljavo študente usmerjajo in jih podpirajo pri optimalni samoregulaciji učenja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.