Pomoč in podpora učencem s primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij v času šolanja na daljavo
Tadeja Batagelj in Sara Mičič

Povzetek:  Zaradi specifične situacije, povezane z izbruhom koronavirusne bolezni (covid-19), so se učenci srečali z novo obliko dela, ki je zahtevala nekatere spremembe in prilagajanje. Predpostavljamo, da so bile prilagoditve dosedanjega delovanja pri opravljanju šolskih obveznosti v veliki meri potrebne pri načrtovanju in organiziranju šolskega dela ter nadzorovanju in spremljanju lastne aktivnosti. Pri učencih s primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij so se zato lahko pojavile večje težave z opravljanjem obveznosti na daljavo kot pri učencih, ki teh težav nimajo. Zaradi tega smo pripravili sklop šestih delavnic, ki so zajemale učenje specifičnih spretnosti, kot so strategije organizacije šolskega dela, prostora za učenje in prostega časa, strategije učinkovitega pomnjenja, uravnavanja in kontrole čustev ter začenjanja aktivnosti. Namen članka je predstavitev pilotne raziskave, s katero smo želeli preveriti, ali učenci in starši učencev, ki poročajo o težavah na področju izvršilnih funkcij, zaznavajo delavnice, izvedene na daljavo, kot učinkovite. Pri ugotavljanju primernosti in učinkovitosti tega pristopa smo se zanašali na povratne informacije staršev in samooceno otrok, vključenih v delavnico. Rezultati pilotne raziskave kažejo, da učenci intervencijo doživljajo kot koristno in menijo, da bodo nekatere izmed specifičnih strategij, predstavljenih v okviru intervencije, v prihodnje lahko uporabili, navajajo pa tudi nekaj pomanjkljivosti intervencije, povezanih predvsem s časovno omejitvijo in omejitvijo osebnega stika z drugimi udeleženci. Starši poročajo, da so njihovi otroci v času intervencije najbolj napredovali pri organizacijskih veščinah, manjši napredek pa opažajo pri strategijah pomnjenja in kontrole čustvovanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.