Soočanje s pandemijo in z zapiranjem šol: pogled ravnateljev litovskih šol
Lina Kaminskienė, Vidmantas Tūtlys, Genutė Gedvilienė in Ling Yi Chu

Povzetek:  V članku so predstavljene ugotovitve raziskave, opravljene med ravnatelji v Litvi v času zaprtja šol. Cilj raziskave je bil analizirati, kako so ravnatelji organizirali izobraževanje na daljavo, izzive, s katerimi so se soočali, primere dobrih praks, ki so jih razvili, in kako bi lahko te prakse uporabili za reševanje podobnih situacij v prihodnosti. V vzorec raziskave je bilo vključenih 406 ravnateljev iz Litve. Študija je bila izvedena maja 2020, po dveh mesecih zaprtja šol. Raziskava je pokazala, da so se ravnatelji v prvih dveh tednih zaprtja najprej osredotočili na organizacijo usposabljanja učiteljev in na tehnološke priprave na izobraževanje na daljavo, medtem ko se je dva meseca pozneje njihova pozornost preusmerila na odzivnost učencev in ocenjevanje njihovih dosežkov. Študija je tudi pokazala, da so vodje šol z več delovnimi izkušnjami manj sodelovali z nacionalnimi oblastmi in se povečini opirali na svoje šolske skupnosti.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.