Povezanost mature z didaktično izvedbo učnega procesa v gimnazijah
Mag. Nataša Harl

Povzetek:   Prispevek govori o povezanosti mature z didaktično izvedbo učnega procesa učiteljev. Odgovarja na vprašanje, ali je didaktična izvedba učnega procesa zaradi mature drugačna, kot bi bila brez nje, ali je zaradi nje bolj kakovostna in ali sta s tem bolj kakovostna tudi znanje dijakov ter gimnazijski program. V raziskavi so sodelovali dijaki in učitelji maturitetnih predmetov. Dijaki so primerjali didaktično izvedbo učnega procesa svojih učiteljev maturitetnih in nematuritetnih predmetov, učitelji pa so ocenjevali povezanost didaktične izvedbe svojih ur z maturo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.