Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri
Dr. Valentin Bucik

Povzetek:  Slovenska splošna matura je stara štirinajst let. Ob široki razpravi o prenovi gimnazij se pojavijo tudi razmisleki o morebitnih spremembah, izboljšavah, prenovi ali pa o odpravi splošne mature. V prispevku se bomo dotaknili vsebine in strukture splošne mature, razlogov za njeno uvedbo namesto vrste sprejemnih izpitov na fakultetah, njenega namena, ciljev in učinkov ter opisa trenutnih dejavnosti v maturitetnih strukturah, ki naj bi zagotovili stalno zboljševanje kakovosti splošne mature kot končnega dejanja gimnazijskega izobraževanja. Predvsem pa so naštete in utemeljene nekatere determinante splošne mature, ki bi morale ob takšni ali drugačni spremembi ostati podobne, in one, ki bi jih bilo nujno spremeniti ter izboljšati.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.