Kriza poklicne identitete: vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja
Dr. Janko Muršak

Povzetek:  Oblikovanje poklicne identitete je v sodobnih pogojih soočeno s krizo, ki jo povzročajo spremembe v poklicni socializaciji, povezane negotovostjo v zaposlovanju, spremembami v vsebinah dela in odnosih pri delu. Izgublja se klasična struktura referenčne skupine. Poklicno in strokovno izobraževanje na ta položaj ne najde pravega odgovora, to pa kažejo tudi empirični podatki o gibanju mladih v izobraževalnem sistemu. Značilna je predvsem vertikalna mobilnost v sistemu, tako da teoretično vsi, ki opravijo eno od matur, nadaljujejo izobraževanje. Zato se postavlja vprašanje, ali je funkcija priprave na poklicno delo in z njo povezana načrtna poklicna socializacija mladih v poklicnem in strokovnem izobraževanju sploh še smiselna. Ne glede na to pa je nujno, da se sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja prilagodi spremenjenim pogojem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.