Starejši udeleženci izobraževanja v skupnosti? Premislek o položaju starejših odraslih na Portugalskem
António Fragoso

Povzetek:  Dandanes je prisotno poudarjanje medgeneracijske solidarnosti kot enega glavnih sredstev, ki omogocajo blaginjo starejših prebivalcev Evrope. Vladni in raziskovalni diskurzi nakazujejo teoreticne in prakticne prednosti takšnega pristopa kot nacina za gradnjo mostov med ljudmi, za spopadanje z osamljenostjo in zagotavljanje družbenega razvoja. Vendar pa se zdi osredotocanje na medgeneracijsko solidarnost preozko za dosego teh ciljev, saj obstaja dolga zgodovina razvoja skupnosti in skupnostnega izobraževanja, ki se zdi primernejša za usmerjanje naših dejanj. Po predstavitvi splošne podobe položaja starejših udeležencev izobraževanja na Portugalskem zagovarjamo pomen zadrževanja starejših udeležencev izobraževanja v skupnosti, ki bi morala biti življenjska enota, ki meri dejanja izobraževalcev odraslih. Razvoj skupnosti in skupnostno izobraževanje sta lahko primeren nacin za izboljševanje kakovosti življenja starejših, saj zavracata splošne trende, ki starejše udeležence izobraževanja potiskajo iz skupnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.