Izobraževanje starejših in blaginja lokalnih skupnosti
Sonja Kump in Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  Prispevek obravnava vpliv blaginje lokalnih skupnosti na ponudbo izobraževanja starejših.Pregledali smo ponudbo izobraževanja za starejše v izbranih lokalnih skupnostih ter s študijamiprimerov v teh obcinah, izbranih glede na stopnjo blaginje, poglobili raziskovanje. Ugotovili smo, dav Sloveniji nimamo sistematicnih podatkov o ponudbi in udeležencih izobraževanja za starejše poobcinah. Analiza v izbranih lokalnih skupnostih kaže, da obcine visoke blaginje nimajo bogatejšein pestrejše ponudbe izobraževanja za starejše kot obcine zmerne in nizke blaginje. Ponudba je boljpovezana s stopnjo urbanosti oz. ruralnosti lokalne skupnosti. Kot ena glavnih ovir pri dostopnostido izobraževanja starejših se kaže geografska oddaljenost. V raziskavi smo ugotovili, da ponudnikiizobraževanja starejših oz. skupnostne organizacije v Sloveniji med seboj praviloma ne sodelujejo, pravtako pa tudi ni poglobljenega razmisleka organizatorjev izobraževanja o tem, kako pritegniti starejše,ki se izobraževalnih dejavnosti ne udeležujejo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.