Splošnoizobraževalne zasebne šole na Slovenskem med preteklostjo in sedanjostjo
Edvard Protner

Povzetek:  S člankom želimo pripomoči k poznavanju zgodovinske geneze zasebnega šolstva na Slovenskem, pri tem pa nas zanimajo predvsem splošnoizobraževalne šole. Izhodišče analize predstavlja prikaz obstoječih zasebnih splošnoizobraževalnih šol. Sledi pregled zasebnih splošnoizobraževalnih šol v obdobju med vojnama in v socializmu. Namenoma ne predstavljamo statističnih podatkov, pač pa konkretne zasebne šole, ki so pri nas delovale v tem obdobju. Obravnava le-teh omogoča prepoznavanje značilnosti zasebnega šolstva na Slovenskem. Najbolj izstopa dejstvo, da so bile zasebne splošnoizobraževalne šole, ki jih je ustanavljala katoliška Cerkev v obdobju do 2. svetovne vojne, namenjene skoraj izključno dekletom in ženski mladini. Pomembno je tudi, da v Sloveniji vse do leta 1992, torej do časa po osamosvojitvi in demokratizaciji družbe, nismo imeli nobene šole, ki bi jo bilo mogoče umestiti v krog alternativnih zasebnih šol.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.