Dewey, delo, šola in demokracija
Slavko Gaber

Povzetek:  Dewey na prvi pogled z zavzemanjem za ročna dela (vse tja do šivanja, preje, kovanja in obdelovanja lesa) v šoli obeta zavzemanje za podrejanje šole procesu produkcije. Nasprotno od pričakovanj pa svoje razmisleke o šoli, aktivnosti, delu in družbi oblikuje v smer široko pojmovane vzgoje oz. edukacije. Tako v obdobju nastanka njegovih predavanj, objavljenih z naslovom Šola in družba (1899), kot tudi njegovega najbolj znanega dela Demokracija in edukacija (1916), je ostal zvest zavzemanju za edukacijo, ki bi pri vseh oblikovala sposobnosti za življenje v demokratični družbi in sposobnosti za sooblikovanje le-te.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.