Nova paradigma kakovosti šole
Tatjana Kovač

Povzetek:  Družbe si od nekdaj prizadevajo za kakovostne šole na vseh ravneh, v primarnem, sekundarnem in terciarnem izobraževanju, pogledi na kakovost pa so bili nekdaj in so še danes zelo različni. Na področju visokošolskega izobraževanja sta ljubljanska in mariborska univerza v času samostojne Slovenije dobili mnogo konkurentov, javnih in zasebnih univerz ter samostojnih visokošolskih institucij. Kakovost vseh je bila dolgo v celoti prepuščena samozadostnosti vsake od njih. Z ustanovitvijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je Slovenija pridobila uradnega evalvatorja kakovosti visokih šol. Ostaja pa vprašanje, ali merila za ocenjevanje kakovosti zajamejo vse ali vsaj večino ravni kakovosti današnje in bodoče visoke šole. Ali lahko spoznanja raziskav kakovosti v osnovni in srednji šoli apliciramo na visokošolsko izobraževanje? Namen prispevka je predstaviti pojmovanje kakovosti v šoli na vseh ravneh izobraževanja. Zastavljeni cilj proučevanja kakovosti pa je opredeliti sedanje pojmovanje kakovosti in identificirati nekatere nove poglede na kakovost v šoli. V nadaljevanju bo predstavljeno razmišljanje o tem, kakšno je danes razumevanje kakovosti osnovne, srednje in visoke šole, kdo vse ocenjuje kakovost in razpravlja o njej ter s kakim namenom in kaj še lahko prepoznamo kot dodano vrednost h kakovosti v šoli.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.