Etika v pedagoških raziskavah
Žan Korošec

Povzetek:  V prispevku uvodoma predstavimo, kako se je etika uveljavila v pedagoškem raziskovanju, pri čemer prikažemo, da je njen izvor pravzaprav vezan na biomedicinsko področje, s katerega se je kasneje razširila v druge discipline. Historiat dogodkov od vključno nürnberških procesov dalje je nujen zavoljo seznanitve s formalnim okvirom, s predpisano vsebino, po kateri se je nekritično zgledovalo in pri tem pozabljalo, da raziskovanja ni mogoče reducirati na vedno enak nabor določil ne glede na okoliščine. Premiki na ravni raziskovalne etike so pripeljali do vzpostavitve etičnih komisij, ki si vsaj na deklarativni ravni prizadevajo zagotoviti spoštovanje etičnih načel in jih dandanes lahko najdemo na skoraj vsaki instituciji, ki se ukvarja z raziskovalno dejavnostjo. V nadaljevanju kritično analiziramo delovanje etičnih komisij, in sicer z vidika njihove birokratizacije, sledenja postavkam menedžerializma, premeščanja odgovornosti in neprožnega, kalupnega presojanja primernosti raziskovalnih predlogov, čeravno se pedagoško raziskovanje med drugim definira ravno prek edinstvenosti in kontekstualne pogojenosti posameznih študij. V zaključku predstavimo ključna načela etičnega raziskovanja, vezana na področje vzgoje in izobraževanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.