Skozi učiteljeve oči: študija interakcij v razredu s sledenjem učiteljevemu pogledu
Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Patrik Hlaváč in Silvia Harvanová

Povzetek:  Selektivna pozornost, ki jo učitelj posveča dogajanju v razredu, je pomemben del obvladovanja razreda in učiteljevega odločanja v razredu. Predstavljena študija proučuje takšno selektivno pozornost v razredu v okviru izobraževanja učiteljev. Udeleženci študije so bili mlajši (n = 43) in starejši bodoči učitelji (n = 46) ter izkušeni učitelji (n = 17). Njihovo selektivno pozornost med gledanjem posnetkov strukturiranih, polstrukturiranih in nizko strukturiranih situacij v razredu smo objektivno merili z analizo njihovega premikanja pogleda. Analiza je pokazala pomembne razlike v zaznavanju dogodkov v razredu med učitelji z različno dolgim stažem, zlasti v polstrukturiranih situacijah, kadar pride do motečega vedenja. Bolj izkušeni učitelji so se manjkrat poslužili krajše fiksacije, kar potrjuje hipotezo o informacijski redukciji. Starejši bodoči učitelji, ki so že opravili pedagoško prakso in predmet obvladovanje razreda, so uporabljali drugačne vzorce strokovnega usmerjanja pogleda kot manj izkušeni mlajši bodoči učitelji.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.