Pouk na daljavo – skoči in plavaj
Katarina Vinšek

Povzetek:  V prispevku opisujem svoj pogled in doživljanje poučevanja na daljavo v času pandemije, ki nas je zajela letos spomladi. S terminom pouk na daljavo sem se tako srečala prvič. Povedati je potrebno, da pouk na daljavo še vedno sledi potrjenim učnim načrtom in zapisanim ciljem, spremenjena pa je oblika dela. Pouk tako ne poteka v učilnici, temveč doma; učitelj ne stoji pred učenci, temveč sedi za računalnikom. Žal se izgubi osebni stik učitelj-učenec in učenec-učenec, ki pa je za odraščajoče otroke in znanje, ki ga usvajajo, zelo pomemben. Učitelji, učenci in starši smo se čez noč zbudili v novi situaciji, v kateri smo se morali znajti. Prispevek temelji na moji izkušnji, ki sem jo doživela kot učiteljica in kot mama dveh osnovnošolcev ter dojenčka, ki je tudi moral ostati doma zaradi zaprtja vrtcev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.