Izkušnja z izobraževanjem na daljavo v 1. razredu osnovne šole
Mojca Žugič Perić

Povzetek:  V članku sem povzela svoje razmišljanje o izobraževanju na daljavo v 1. razredu osnovne šole in dala primere dobre prakse v tem času. V 1. razredu izvajamo projekt Aktivno in ustvarjalno poučevaje. Pouk v šoli poteka z gibanjem, novo snov spoznavamo na konkreten način, z različnimi pripomočki, utrjevanje znanje je povezano z likovno umetnostjo, glasbo, športom, delamo v skupinah, parih. Ob izobraževanju na daljavo sem učencem želela ponuditi spletne naloge, ki jih bodo doma razumeli in jih znali rešiti. Brez pomoči njihovih staršev mi vse skupaj ne bi uspelo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.