Diskurz krize, pandemija covida-19 in izobraževanje odraslih
Borut Mikulec

Povzetek:  V prispevku obravnavamo vlogo mednarodnih organizacij, tehnoloških podjetij in globalne izobraževalne tehnologije v izobraževanju (odraslih) v času globalne krize – pandemije covida-19. Ob rešitvah globalne izobraževalne politike ob aktualni krizi, ki izhajajo iz izobraževanja (in učenja) na daljavo, postavljamo v ospredje ugotovitve študij, ki so proučevale izobraževanje na daljavo v zadnjih 50 letih, kakor tudi nekatere izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času krize zaradi covida-19 v Sloveniji in širše v svetu, ter opozarjamo na določene problematične vidike, s katerimi se sooča javno izobraževanje v času covida-19 in se bo – če bodo velika zasebna tehnološka podjetja uradno ostala del digitalne izobraževalne infrastrukture – tudi po njem.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.