Integrativno izobraževanje in učenje mentorjev na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje
Nives Ličen, Maja Mezgec in Matej Urbančič

Povzetek:  Prispevek prinaša ugotovitve raziskave o učenju mentorjev, ki delujejo na področju izobraževanja starejših na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO). Namen raziskave je bil analizirati značilnosti učenja v delovnem okolju v kontekstu neformalnega izobraževanja starejših. Teoretski okvir tvorita dva miselna modela: model dialoškega mentorstva, ki poudarja preizkušanje in iskanje, ter model integrativnega izobraževanja. Empirični del raziskave je potekal po načelih kvalitativnega raziskovanja z uporabo metod opazovanja in intervjuja. Podatki so bili zbrani v obdobju 2017–2019. Raziskava ugotavlja, da se na SUTŽO razvija inovativen model mentorstva, ki vključuje vse elemente, značilne za integrativno izobraževanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.