Pogled staršev na delo šolske svetovalne službe
Katja Jeznik, Petra Gregorčič Mrvar in Marjeta Šarić

Povzetek:  Pedagoška stroka skrb za partnerske oblike sodelovanja med šolo in starši prepoznava kot eno od ključnih nalog šolske svetovalne službe. Raziskave o sodelovanju med šolo in starši nakazujejo neenotno razumevanje medsebojnega sodelovanja in njegovega pomena, v očeh učiteljev pa so starši lahko prepoznani tudi kot tisti, ki preveč posegajo v njihovo pedagoško delo. Ker so bili prav pogledi staršev v preteklosti deležni manjše raziskovalne pozornosti, v prispevku predstavljamo rezultate obširne študije o šolskem svetovalnem delu v Sloveniji s poudarkom na analizi odgovorov, ki so jih dali starši. V raziskavo je bilo vključenih 315 šolskih svetovalnih delavcev in 1119 staršev. Ugotovili smo, da starši poznajo osnovne naloge šolske svetovalne službe in vedo, da ni namenjena le posameznim učencem, ampak tudi staršem in ostalim udeležencem. Šolska svetovalna služba je med starši dobro sprejeta, starši pa dobro sprejeti med šolskimi svetovalnimi delavci. S to ugotovitvijo problematiziramo posplošeno predstavo o vzajemnem nezadovoljstvu staršev in šole pri medsebojnem sodelovanju in uresničevanju pričakovanj. Družbene okoliščine, v katere je vpeto sodobno starševstvo, prav tako pa tudi šola, je mogoče preseči le skozi krepitev dobrega medsebojnega sodelovanja staršev in šolske svetovalne službe na različnih področjih, npr. vpisa, učenja in učnih navad, medsebojnih odnosov in osebnega razvoja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.