Usposabljanje starejših delavcev v Sloveniji – rezultati raziskave PIAAC
Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  V prispevku obravnavamo izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev na delovnem mestu v Sloveniji in nekaterih izbranih državah. Stopnja zaposlenosti starejših delavcev (55+) se je v Sloveniji povišala na 35,4 % (leta 2014), a je še vedno bistveno nižja kot v povprečju EU (51,8 %). Čeprav empirični rezultati ne potrjujejo povezanosti med starostjo in produktivnostjo, so starejši delavci ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Podatki raziskave kažejo, da je bolj kot starost v Sloveniji pomembna izobrazba starejših delavcev, saj se nižje izobraženi starejši delavci prej upokojujejo, se ne vključujejo v usposabljanje na delovnem mestu, če pa se, je to zato, ker je usposabljanje obvezno. Večinoma tudi ne sodelujejo kot vir informacij in znanja na delovnem mestu. V Sloveniji se mora tako na ravni politike kot na ravni delodajalcev pripravljenost za učinkovitejšo vključitev starejših delavcev (zlasti manj izobraženih) v delovni proces bistveno povečati, poskrbeti pa je treba tudi za dodatno izobraževanje najmanj izobraženih delavcev.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.