Usposabljanje starejših delavcev v Sloveniji – rezultati raziskave PIAAC
Sabina Jelenc Krašovec

Povzetek:  V prispevku obravnavamo izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev na delovnem mestu v Sloveniji in nekaterih izbranih državah. Stopnja zaposlenosti starejših delavcev (55+) se je v Sloveniji povišala na 35,4 % (leta 2014), a je še vedno bistveno nižja kot v povprečju EU (51,8 %). Čeprav empirični rezultati ne potrjujejo povezanosti med starostjo in produktivnostjo, so starejši delavci ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Podatki raziskave kažejo, da je bolj kot starost v Sloveniji pomembna izobrazba starejših delavcev, saj se nižje izobraženi starejši delavci prej upokojujejo, se ne vključujejo v usposabljanje na delovnem mestu, če pa se, je to zato, ker je usposabljanje obvezno. Večinoma tudi ne sodelujejo kot vir informacij in znanja na delovnem mestu. V Sloveniji se mora tako na ravni politike kot na ravni delodajalcev pripravljenost za učinkovitejšo vključitev starejših delavcev (zlasti manj izobraženih) v delovni proces bistveno povečati, poskrbeti pa je treba tudi za dodatno izobraževanje najmanj izobraženih delavcev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.