Intervju z Deborah Roseveare: Pomembno je, da nižje kvalificiranim odraslim omogočimo izboljševanje spretnosti
Jasmina Mirčeva

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.