Ogrodja kvalifikacij: nekaj pomislekov
Michael Young

Povzetek:   V prispevku kritično obravnavamo najverjetnejše posledice, ki jih bo imelo uvajanje nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Trdimo, da osredotočenost na večjo fleksibilnost in preglednost programov učenja lahko dejansko vodi k novim neenakostim. S tem ko ravni kvalifikacij predstavljajo kot lestvico z enako visokimi prečkami, lahko nacionalna ogrodja kvalifikacij prikrijejo napor, ki ga morajo učitelji vložiti v poučevanje, učeči se pa v učenje, ki je potrebno za napredovanje. Podobno lahko zmanjševanje dejanskih razlik med učenjem, ki je potrebno za različne poklice, prispeva k temu, da učeči se dosegajo kvalifikacije, ki imajo na trgu dela nizko vrednost.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.