Nacionalna ogrodja kvalifikacij: kaj se lahko naučimo iz mednarodnih izkušenj?
David Raffe

Povzetek:   Članek obravnava vprašanja, kako lahko države, ki premišljujejo o uvedbi nacionalnega ogrodja kvalifikacij (NOK), za strokovno podporo svojim razpravam izkoristijo mednarodne raziskave o NOK. Namesto neposrednega privzemanja politik (policy borrowing), pri katerem se v izkušnjah drugih iščejo posamični prenosljivi modeli najboljših praks, predlagamo model učenja politike (policy learning), pri katerem mednarodne izkušnje na različne načine navdihujejo razprave o politiki, specifični za posamezno državo. Ob tem ko vse več držav uvaja NOK, se znanje o njihovi zasnovi, uveljavljanju in vplivih počasi izboljšuje, čeprav je še zmeraj nezadostno, vzročni procesi v njih pa so zapleteni in pogosto težko razvozljivi. V članku predstavljamo šest »stiliziranih dejstev« oziroma širokih posplošitev iz mednarodnih izkušenj, obravnavamo pa tudi nekatere implikacije in vprašanja, ki se ob njih odpirajo. Ta dejstva so: da so kvalifikacije, torej tudi NOK, družbeni in politični konstrukti; da so NOK večnamenska orodja; da se NOK razlikujejo; da so najcelovitejši NOK sestavljeni iz več ravni; da lahko NOK obsegajo več različnih reformnih procesov; in da NOK niso edini instrument politike.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.