Pedagogika in homoseksualnost ali vodenje otrok – za nos?
Mag. Maja Pan

Povzetek:  V prispevku reflektiramo izkušnje pri poučevanju človekovih pravic glede na spol, spolno identiteto in usmerjenost, s poudarkom na homofobiji, nasilju in diskriminaciji na podlagi spola. Opisujemo zasnovo delavnic, ki jih izvajamo v osnovnih in srednjih šolah, v neformalnih oblikah izobraževanja za mlade in stalnem strokovnem spopolnjevanju za vzgojiteljice/-e predšolske vzgoje. Koncept je zasnovan na podlagi feministične teorije spola (de Beauvoir, Brown, Butler, Bahovec, Burcar), pristop pa je avtorsko oblikovan primer mogočih pristopov k obravnavi teme ali njenih mnogoterih vidikov, ki so relevantni za posameznico/-ka in širšo ali ožjo družbeno skupnost. Na način parafraze FAQ – »pogosto zastavljenih vprašanj« besedilo analizira mišljenje in mnenja udeležencev delavnic in ponuja odgovore nanje; predstavlja elektronsko učno gradivo »Različnost bogati – ne siromaši« in izkušnje z njegovo uporabo; nakazuje možnosti uvajanja in vlogo omenjenih tem v šolskem polju s polemiko o ciljih vzgojnih in izobraževalnih institucij.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.