Otroci v družinah gejev in lezbijk
Dr. Andreja Hočevar

Povzetek:  V besedilu predstavljamo ugotovitve raziskav, ki so proučevale otroke v družinah gejev in lezbijk, in enega izmed temeljnih metodoloških očitkov, ki ga ob analizi ugotovitev teh raziskav izpostavljajo različni avtorji (tj. vzorčenj in velikost vzorcev). Temeljno vprašanje, s katerim se ukvarjajo avtorji raziskav, ki proučujejo otroke v družinah gejev in lezbijk, je, ali se oz. v čem se otroci, ki v njih odraščajo, razlikujejo od otrok, ki odraščajo v heteroseksualnih družinah. Ugotovitve raziskav kažejo, da med otroki ni statistično pomembnih razlik glede oblikovanja spolne identitete, spolne vloge, emocionalnega in kognitivnega razvoja ter psihološke in vedenjske prilagojenosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.