Homoseksualnost in šola: stališča študentk in študentov do obravnave homoseksualnosti pri pouku
Dr. Tanja Rener

Povzetek:  Avtorica predstavlja ugotovitve anketne raziskave, ki jo je leta 2009 opravila med študentkami in študenti pri predmetu gejevske in lezbične študije na Fakulteti za družbene vede. Potem ko je 45 oseb opravilo vse obveznosti pri predmetu, so sporočile svoja mnenja in stališča o tem, ali naj se homoseksualnost obravnava pri pouku, in če da, kako. Avtorica posebno pozornost posveča vprašanju, ali je homoseksualnost kot vsebina šolskih vzgojno-izobraževalnih programov moralno sporna tema ali ne, in kakšni so mogoči načini njene obravnave pri pouku. Članek sklene razmišljanje o tem, ali bi obravnava homoseksualnosti pri pouku prispevala k zmanjševanju predsodkov in stereotipov o homoseksualnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.