Spolne/seksualne norme, legitimacija izključevanja in šola
Dr. Metka Mencin Čeplak

Povzetek:  Prispevek analizira nelagodje, ki ga v zvezi s seksualnostjo izražajo vzgojni in izobraževalni programi v osnovnih in srednjih šolah. To nelagodje je še posebno očitno v molku o seksualnostih, ki se razlikujejo od samoumevnih norm, in v specifičnih kontekstih, kjer se jih omenja oziroma se o njih razpravlja – to so skrb za telesno in duševno zdravje, »druge« ali »različne« oblike spolnega vedenja. Ta previdnost naj bi preprečila izbruh konfliktov med zagovorniki in zagovornicami različnih spolnih/seksualnih moral. Kadar pa konflikti nastanejo – navadno so zanje povod izobraževalni programi, ki dekonstruirajo spolne/seksualne norme – se jih praviloma »razrešuje« tako, da se v imenu pravice staršev, da odločajo o vzgoji svojih otrok, popusti zahtevam izključujoče spolne/seksualne morale. Take prakse implicitno legitimirajo izključevanje istospolno usmerjenih in vseh, ki prestopajo meje »normalne heteroseksualnosti«. Utrjujejo predsodke, ki so izvor motivirane nevednosti, in so celo alibi za fizično nasilje. Hkrati pa prispevek opozarja, da »vzgoja in izobraževanje« ne izumljata čarobnih formul, saj že zaradi kompleksnosti družbenih razmerij in kompleksne narave vzgojnega procesa ne moreta predvideti svojih učinkov (gl. Millot 1983).

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.