Pedri raus!: homofobično nasilje v šolah
Simon Maljevac in Jasna Magić

Povzetek:  Članek predstavlja izsledke raziskave o vsakdanjem življenju istospolno usmerjenih mladih v Sloveniji, ki jo je leta 2008 izpeljalo Društvo informacijski center Legebitra, in izkušnje, ki jih je Legebitra pridobila v izobraževanju o homoseksualnosti. Raziskava o vsakdanjem življenju istospolno usmerjenih mladih je pokazala, da skoraj 98 % vprašanih dijakov o homoseksualnosti v šoli ni slišalo ničesar ali zelo malo. To ne pomeni, da je dostop do tovrstnih informacij otežen, pač pa je odsotnost govora o homoseksualnost v šolah prej posledica interpretacije, da tovrstne informacije niso pomembne oziroma so pravzaprav promocija homoseksualnosti. Ko je namreč Legebitra leta 2002 več kot sto srednjim šolam v Sloveniji ponudila izvedbo brezplačne delavnice o homoseksualnosti, se je vabilu odzvalo le osem šol. Homoseksualnost kot tema razprave pri pouku se torej pojavlja sporadično in nesistemsko.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.