Žive študije primera pri poučevanju na področju logistike in transporta – uporaba, prednosti in izzivi za učitelje
Patricija Bajec in Violeta Jurkovič

Povzetek:  Nabor kompetenc v logistiki in transportu, ki sta panogi s primarno vlogo v gospodarstvu, postaja vse obsežnejši. Trg delovne sile zato od diplomantov pričakuje sposobnost prepoznavanja in reševanja problemov ter obvladovanje mehkih veščin, zaradi česar se izobraževalne ustanove usmerjajo k bolj izkustveni pedagogiki. Med metodami poučevanja, ki poudarjajo ustvarjalno reševanje problemov in inovativno razmišljanje ter se obenem zdijo zelo ustrezne v primerih, ko študentje ali dijaki ne morejo opravljati prakse v delovnem okolju, so žive študije primera. Raziskav uporabe te metode poučevanja v logistiki in transportu ni, raziskave na sorodnih področjih pa zanemarjajo vlogo učitelja, ki je ključni dejavnik uspešnega učenja. Namen pričujoče kvalitativne raziskave je podati poglobljen vpogled v uporabo, prednosti in izzive živih študij primera pri poučevanju na področju transporta in logistike za učitelje. Raziskava je pokazala, da večjih odstopanj v korakih izvedbe v primerjavi z izsledki preteklih raziskav ni, vendar pa opuščanje refleksije ob koncu učnega cikla ostaja problematično. Kot prednost uporabe živih študij primera za učitelje je bila prvič poudarjena možnost povezovanja teorije in prakse ter obratno. Žive študije primera na učitelje delujejo motivacijsko in krepijo njihovo ustvarjalnost. Izzivi za učitelje ostajajo predvsem sodelovanje z zunanjim deležnikom, pomanjkanje časa in celo neobstoj živih študij primera na nekaterih področjih.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.