Analiza uporabnosti in namembnosti večpredmetnega zvezka pri pouku v prvem razredu osnovne šole
Urška Stanković Elesini, Nataša Pavla Qualizza, Tanja Hrkač, Andreja Absec, Barbara Luštek Preskar, Sanja Jedrinović in Raša Urbas

Povzetek:  O zvezkih ni veliko zapisanega, pa vendar so ti pomembna podpora učnemu procesu. V prvem razredu osnovne šole morajo učitelji naučiti učence odgovornosti in samostojnosti. To se nanaša tudi na skrb za zvezke (običajno štiri zvezke in več) ter njihovo uporabo. Čeravno se naloga zdi enostavna, pa to ni tako, saj le redki učenci uporabljajo zvezek že v predšolskem obdobju. Predpostavili smo, da bi zvezek (eden namesto treh) z ustrezno stopnjo igrivosti, pestrostjo in razgibanostjo vsebine lahko pripomogel k motivaciji za delo ter učenju odgovornosti in samostojnosti. V ta namen je bil razvit večpredmetni zvezek, katerega vsebina je bila načrtovana in prilagojena razvojni stopnji ter povezana z učnimi cilji. Uporabnost in namembnost večpredmetnega zvezka smo testirali v prvem razredu 15 osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da je zvezek primeren za uporabo v prvem razredu, da vključeni liki, zgodba in naloge motivirajo učence, da zasnova zvezka omogoča dobro organiziranost in preglednost snovi ter da naloge, ki sledijo zgodbi, spodbujajo kreativnost pri nadgrajevanju nalog ter s tem prispevajo k celostnemu razvoju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.