Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja
Danijela Makovec

Povzetek:  V prispevku obravnavamo pojmovanja vloge učitelja pri načrtovanju in izvajanju pouka. Teza, da učitelj pri svojem delu opravlja več kot le eno vlogo, je sicer splošno znana, a pri poglobljenem pregledu omenjene tematike pogosto naletimo na različna izhodišča, katere so tiste vloge, ki jih učitelj pri svojem delu v oddelku opravlja. V prvem delu prispevka zato predstavljamo pojmovanje vlog učitelja pri nekaterih tujih in domačih avtorjih in ugotavljamo, da odgovora na vprašanje, katere so kvalitete dobrega učitelja in, posledično, katere vloge (naj) opravlja, ne moremo iskati preprosto v naboru nekih zaželenih učiteljevih lastnosti ali kompetenc. Na problematiko je treba pogledati večplastno in pri proučevanju upoštevati tudi širši kontekst (okolje, predmetno področje, leta delovne dobe ...). V drugem delu pa predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo opravili med učitelji na 16 slovenskih gimnazijah; v njej učitelji potrjujejo našo izhodiščno tezo, da pri svojem delu opravljajo več vlog in da so te vedno tudi prepletene. Prav tako v prispevku predstavljamo sedem dimenzij učiteljeve vloge, ki so jih v raziskavi kot ključne pri svojem delu prepoznali učitelji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.