Zgodovinski in aktualni razvoj socialne pedagogike v Avstriji
dr. Stephan Sting

Povzetek:  V prispevku obravnavamo zgodovinski razvoj socialnega dela v Avstriji. Socialnopedagoško tradicijo prikažemo ob orisu treh različnih strokovnih področij, tj. predšolske pedagogike, socialnega dela in socialne pedagogike, na podlagi katerih se uveljavi široko polje »socialne pedagogike«, ki se pomembno razlikuje od razvojnih tokov socialnega dela v Nemčiji. Za ta koncept je osrednjega pomena t. i. »pedagoški profesionalizem«, ko gre za skrb, podporo in svetovanje otrokom in mladostnikom v različnih institucionalnih okvirih, pa tudi odraslim, ki potrebujejo podporo v svojih življenjskih okoliščinah. Dejstvo, da posamezniki vse bolj povprašujejo po profesionalni pomoči pri soočanju z življenjskimi izzivi, med drugim vodi tudi k vse večjemu uveljavljanju socialnih poklicev v Avstriji. Slednji se tako razvijajo v smeri vse večje akademske profesionalizacije, vzpostavlja pa se tudi vse bolj neodvisno področje socialnopedagoškega znanstvenega raziskovanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.