Prekinitev izobraževanja zaradi družinske lojalnosti? Večgeneracijska perspektiva kot profesionalni izziv v skrbi za otroke in mladostnike
dr. Ulrike Loch

Povzetek:  Prispevek obravnava vprašanje, kako lahko z institucionalnim svetovanjem in pomočjo otrokom in mladostnikom zmanjšamo ponavljajoče se prekinitve izobraževanja in izvajanja učne pomoči. Empirična osnova tega prispevka je etnografska raziskava Varstvo otrok s starši s psihičnimi težavami, ki je pokazala, kakšen izreden pomen ima večgeneracijsko družinsko dogajanje pri izvajanju pomoči, če naslovniki skrbstvenih ukrepov prihajajo iz družin s tesno prepletenimi odnosi med generacijami. Na podlagi analize študije primera v prispevku pokažemo, kako je mogoče s pomočjo podpornih procesov, ki vključujejo večgeneracijsko perspektivo, omejiti učinke destruktivnega odnosa med staršem in otrokom, ter kako takšna podpora in pomoč povratno učinkujeta tudi na (formalne) izobraževalne procese.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.