Socialna pedagogika v Nemčiji: predstavitev s perspektive pedagoške tradicije
dr. Franz Hamburger

Povzetek:  Prispevek je poskus pregleda socialnega dela v Nemčiji. Pri tem razpravljamo o pojmih »socialna pedagogika« in »socialno delo«, ki ju povezujemo v konceptu socialnega dela; to pravičujemo tudi na podlagi zgodovinskega ekskurza. Realnost socialnega dela v Nemčiji je v celoti empirično komaj mogoče opisati, četudi je mogoče s sistemsko-teoretično skico izvesti klasifikacijo področja socialnega dela. Danes je tako prakso kot teorijo socialnega dela komaj mogoče zaobseči z besedami, zato bosta obe ravni ilustrirali previdni opredelitvi. Praksa socialnega dela se namreč nanaša na vse faze življenja in vse življenjske naloge, teorija pa odraža stanje iz zelo različnih kognitivnih tradicij in razvoj družbenega dejstva »socialnega«. Zaradi tega postaja prednostna naloga izobraževalnih ustanov ugotoviti, kako lahko študij socialnega dela preslika to kompleksnost.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.