Značilnosti gibalnih/športnih dejavnosti in specifičnosti v spodbujanju gibanja predšolskih otrok
Jera Zajec, dr. Mateja Videmšek, dr. Damir Karpljuk in dr. Jože Štihec

Povzetek:  Specifičnost otrokovega razvoja, ki poteka izrazito celostno na vseh področjih (telesnem, gibalnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem) hkrati, zahteva sistematičen in harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, saj sprememba na enem vpliva na spremembe na vseh drugih področjih. Omenjena celostnost in specifika razvoja se na gibalnem področju kaže tako v gibalnih sposobnostih kot v razlikah med dečki in deklicami. Prispevek želi osvetliti omenjeni problem in pokazati na nekatere mogoče rešitve, kot na primer vključevanje in povezovanje vzgojiteljev, staršev in športnih pedagogov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.