Strokovne dileme v zvezi z zakonsko rešitvijo instituta varuhinje predšolskih otrok
Dr. Andreja Hočevar

Povzetek:  V besedilu obravnavamo institut varuhinje predšolskih otrok, ki ga od leta 2008 v Sloveniji ureja Zakon o vrtcih. S pomočjo primerjalne analize rešitev na področju varovanja otrok na domu v državah, ki imajo s Slovenijo primerljiv sistem institucionalne predšolske vzgoje (Danska, Finska in Švedska), pokažemo, da so z rešitvijo varovanja otrok na domu, ki ga poznajo v teh državah – vsaj kar zadeva vsebino dejavnosti – bolj kot z varuhinjo predšolskih otrok primerljive vzgojno-varstvene družine. Varuhinja predšolskih otrok v svoje dejavnosti ne opravlja po javnoveljavnem programu in tako ne zagotavlja otrokom intencionalne predšolske vzgoje po javnoveljavnem programu.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.