Izobraževanje in vzgoja za trajnostno mobilnost na primeru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah
Marjeta Benčina, Špela Berlot Veselko, Katja Karba in Marko Peterlin

Povzetek:  Med letoma 2018 in 2021 se je v večini osnovnih šol in vrtcev v Sloveniji odvijal projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Medtem ko skoraj ni več otroka ali starša, ki se ne bi zavedal pomena trajnostne mobilnosti, pa je delež tistih, ki živijo po njenih načelih, še vedno majhen. V prispevku bomo uvodoma predstavili izhodišča – zakaj je izobraževanje za trajnostno mobilnost pomembno, katere probleme rešuje, kakšna je vloga vrtcev in šol pri njegovem izvajanju – in dali osnovne informacije o projektu. Opisali bomo aktivnosti in rezultate projekta ter nastala gradiva, ki zagotavljajo trajnost projekta, in njegove multiplikativne učinke. Na koncu se bomo dotaknili vloge izobraževalnih ustanov, lokalnih skupnosti, pristojnih ministrstev in drugih institucij pri zagotavljanju ustreznih pogojev za izvajanje trajnostne mobilnosti tako z zakonodajo kot z urejanjem infrastrukture.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.