Interdisciplinarno povezovanje znanosti in umetnosti v študijskem procesu
Vesna Starman in Eda Birsa

Povzetek:  Za spodbujanje trajnostnega razvoja se v izobraževanju pojavljajo različni inovativni pristopi, med katere uvrščamo tudi interdisciplinarni pristop za razvoj veščin in pridobivanje celostnih znanj, ki so pogoj za trajnostno prihodnost. V prispevku je predstavljen del ustvarjalnega procesa pilotnega projekta Proste celice – inovacije na križišču umetnosti in znanosti. V raziskavi, ki je potekala v letu 2020/2021, je sodelovalo osem študentov različnih znanstvenih in umetniških področij, ki smo jih želeli senzibilizirati za trajnostni razvoj skozi inovativne pristope, ki spodbujajo dialog, kritično razmišljanje in reševanje problemov. Izvedli smo študijo primera, v sklopu katere smo podatke zbirali tudi s polstrukturiranim intervjujem s študenti. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je interdisciplinarni pristop pripomogel h kompleksnosti razumevanja trajnosti ter hkrati spodbudil udeležence k ustvarjalnim in inovativnim vizualnim rešitvam. Raziskava bo pripomogla k spodbujanju naravnanost k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.