Uporabnost metode LTD na vajah iz didaktike umetnostne zgodovine
Marjana Dolšina Delač

Povzetek:  Learning Through Discussion (LTD) je učna dejavnost, ki kombinira poglobljeno branje študijskega gradiva z zapisom in vodeno razpravo v manjših skupinah. Njeno izvedbo usmerja osem zaporednih korakov: (1) uvajanje, (2) besedišče, (3) glavna misel, (4) podteme, (5) povezava z drugimi avtorji, predmeti, (6) povezava z lastnimi izkušnjami, (7) ovrednotenje avtorjeve predstavitve in idej, (8) ovrednotenje napredka posameznikov in skupine. Z evalvacijo smo skušali ugotoviti, kakšno je mnenje študentov o različnih vidikih uporabe LTD na vajah iz didaktike umetnostne zgodovine. Bodoči učitelji umetnostne zgodovine menijo, da je metoda časovno sicer precej zahtevna, a učinkovita, z nekaj prilagoditvami pa primerna tudi za uporabo pri pouku umetnostne zgodovine v srednji šoli.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.