Ta čas je večji od nas: Sto let študija pedagogike na Slovenskem
Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Stoletnica akademske pedagogike sama po sebi ponuja izhodišče za veselje in praznovanje, hkrati pa ob takem jubileju ne moremo mimo globljih premislekov tako o vlogi pedagogike kot znanosti kot tudi o njenem pomenu za širše vzgojnoizobraževalno polje. Paradigmatska pestrost pedagoške znanosti – in z njo pestrost raziskovalcev našega oddelka – je njen potencial in je njen izziv, saj vpliva na koncipiranje študijskih programov kot tudi na snovanje raziskav in sodelovanje raziskovalcev pri tem. Kakšne izzive ponuja naša paradigmatska raznolikost, kako jo izkoristiti za kakovostnejše raziskovanje, do katere mere je mogoče in je smiselno iskati skupne imenovalce, kako krepiti kolegialno sodelovanje v časih, ko v raziskovalnem svetu »zmagujejo« veliki raziskovalni timi? Kako uravnotežiti temeljno in aplikativno raziskovanje? Kakšno raziskovalno strategijo želimo, kako jo voditi? Kako uravnotežiti nacionalne in internacionalne interese v pedagoškem in andragoškem raziskovanju?

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.