Primeri dobre prakse pouka na prostem v Sloveniji in tujini
Eva Šebjanič in Darja Skribe Dimec

Povzetek:  V sodobni vzgoji in izobraževanju je nujno načrtno in sistematično organizirati pouk na prostem, saj učenci s tem pridobijo konkretne in življenjske izkušnje. V prispevku najprej pišemo, kako se pouk na prostem izvaja v nekaterih državah, ki imajo s takšnim poukom dolgoletne bogate izkušnje. Nato predstavljamo zgodbe dobrih praks pouka na prostem izkušenih slovenskih učiteljev in vzgojiteljev, ki pogosto in kakovostno organizirajo pouk na prostem. Zgodbe so bile pridobljene s pomočjo narativnih intervjujev. Raziskava vključuje podatke o tem, kaj učitelje in vzgojitelje spodbuja, da izvajajo pouk na prostem, zanimive zamisli za dejavnosti na prostem ter kaj je pomembno pri načrtovanju in izvajanju takšnega pouka. Pouk na prostem je najbolj učinkovit, ko so v dejavnosti vpletene sestavine ustvarjalnosti in medsebojnega sodelovanja. Pomembno je, da se vsebine medpredmetno povezujejo in da v učencih vzbujamo radovednost ter predvsem čustva in doživljanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.